نوشته‌ها‏ | سخنرانی‌ها ‏| مصاحبه‌ها | پيوندها | ‏تماس|English
 
 دمکراسی و حقوق بشر در بافتار ایران
 ترجمه فارسی رساله فرستاده شده به کنفرانس "بسوی یک فرهنگ آزادی‌های مدنی و دمکراسی در ایران" مرکز روشن برای بررسی‌های ایرانی، دانشگاه مریلند ۲۸ - ۳۱ اکتبر ۲۰۱۰
•  پیش از همه دمکراسی می‌باید کار کند؛شکست فرایند دمکراتیک زیان کمتری دارد تا شکست سیاست‌های توسعه، زیرا این دومی فرایند دمکراسی را نیز به شکست خواهد کشید...
۲۸ شهريور ۱۳۸۹    ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۰   ۴۲ دقيقه 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 


 
 
 
 

 

 

 
 
 


 
 
 
 

 


 
 
 
 

              

 

 


Bookmark and Share